JESTESMY TU DLA CIEBIE
  JESTESMY TU DLA CIEBIE
  JESTESMY TU DLA CIEBIE
  Arrow
  Arrow
  Slider

  PSYCHOLOGIA

  nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych człowieka, jego świadomością, stanami emocjonalnymi, procesami związanymi z poznaniem, rolą zmysłów, doświadczeniem wewnętrznym, wyobrażeniami oraz regulatorami stosunków człowieka z otoczeniem i zasadami ich funkcjonowania.
  Image

  PSYCHOTRAUMATOLOGIA

  Jeśli masz objawy, których przyczyny nikt nie potrafi wyjaśnić, wiedz, że mogą one być reakcją na jakieś traumatyzujące wydarzenie z przeszłości- nawet takie którego nie pamiętasz. Nie ty jeden jesteś w takiej sytuacji. Nie zwariowałeś. Istnieje racjonalne wyjaśnienie tego, co się z tobą dzieje. Nie zostałeś nieodwracalnie uszkodzony, a objawy, które masz, można złagodzić albo nawet całkowicie zlikwidować

  SUPERWIZJE

  superwizje dla psychologów i psychoterapeutów oraz grup pracowników działających w obszarze profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym 

  PRACA Z DZIEĆMI

  Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych oraz innych problemach dorastania

  PRACA Z TRAUMA

  Pomoc dla osób doświadczających przeżyć traumatycznych: Strata, Wypadki, przemoc, klęski żywiołowe

  DIAGNOZA

  Pomoc w znalezieniu sedna problemu przy pomocy wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych oraz propozycje działań wraz z prognozą 

  SZKOLENIA

  Szkolenia z zakresu pracy  z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: Streetworking, Psychogimnastyka, psychoedukacja, tworzenie programów resocjalizacyjnych

  BADANIA NAUKOWE

  Tworzenie oraz realizacja badań psychologicznych za pomocą programu SPSS

  STREETWORKING

  Profesjonalne Wdrażanie metody streetworking (praca z dziećmi i młodzieżą oraz osobami bezdomnymi)

  PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

  Profesjonalne przygotowanie pogromów terapeutycznych, resocjalizacyjny dla grup w środowisku otwartym, zakładach zamkniętych oraz instytucjach świadczących pomoc lub wykonujących wyroki sądowe.
  150+
  DZIECI I MŁODZIEŻ OBJETA DZIAŁANIAMI W ŚRODOWISKACH OTWARTCYH
  700+
  DZIECI I MŁODZIEŻ OBJĘTA DZIAŁANIAMI W SZKOŁACH
  160+
  DOROŚLI OBJĘCI DZIAŁANIAMI W ZAKŁADACH ZAMKNIĘTYCH I OŚRODKACH TERAPEUTYCZNYCH
  170+
  PRZESZKOLENI SPECJALIŚCI
  90+
  ILOŚĆ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

  Konsultacje Indywidualne

  100zł/ 50min

  zapraszamy do 

  Spotkanie Skype

  70zł / 50min

  zapraszamy do 

  Konsultacje w domu klienta

  150zł / 50min

  (teren miasta)
  zapraszamy do

  Konsultacje facebook

  100zł/ 50min

  zapraszamy do 

  Badania naukowe

  Zapytaj /o cenę

  zapraszamy do 

  Konsultacje email

  40zł /1 wiadomości

  zapraszamy do 

  Szkolenia

  Zapytaj /o cenę

  zapraszamy do 

  Superwizje

  Zapytaj /o cenę

  zapraszamy do 

  O nas

  Od kilku lat wspólnie tworzymy zgrany zespół psychologów, których połączyło szczególne zainteresowanie  pracą z osobami potrzebującymi wsparcia, pomocy w trudnych życiowych sytuacjach. Promujemy zdrowy styl życia, sprzyjający rozwojowi psychofizycznemu realizując pasję rowerową. Posiadamy doświadczenie zawodowe w pracy  terapeutycznej z dziećmi i  młodzieżą, przejawiającymi zachowania problemowe oraz prowadzimy zajęcia z osobami dorosłymi, zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
  Image

  Jarosław Bartnowski

  Jestem dyplomowanym psychologiem, psychotraumatologiem. Ukończyłem  Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

  Udzielam porad i wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym.

  Image

  Michał Łebski

  Moją pasję i sposób bycia związany z pomaganiem innym pokierowałem w stronę profesjonalizacji i rozwoju zawodowego bacząc przy tym uważnie na potrzeby moje i mojej rodziny. Wiedza oraz doświadczenie nie tylko te związane z pracą pozwalają mi na spojrzenia na problemy ludzkie z wielu płaszczyzn.

  Image

  EŁK

  MICHAŁ ŁEBSKI
  LEBSKI.M@GMAIL.COM
  603 321 214

  BIAŁYSTOK

  JAROSŁAW BARTNOWSKI
  JAREC.BART@GMAIL.COM
  504 171 476

   

  BĄDŹMY W KONTAKCIE... Chcielibyśmy poznać...

  © 2019 Human Lex Instytut